English
version 2.4.0

  PClib - PHP component library

Rychlokurz - Úvod

Jádrem pclib je šablonovací systém. Šablona, jak dnes už ví každé malé dítě, je (obvykle) html stránka, do které lze z php kódu vkládat libovolné údaje. Využíváním šablonovacího systému se zachová flexibilita vzhledu, čistota php kódu a standartizuje se rozhraní mezi aplikacní logikou a vizuálním výstupem.
Celý článek »
16. 12. 2008

Rychlokurz - Datagridy

Nyní si ukážeme něco zajímavějšího. A to výpis seznamu všech zákazníků z tabulky ZAMESTNANCI do přehledné tabulky.
Celý článek »
19. 01. 2009

Rychlokurz - Třída Form

Dnes se podíváme na třídu form. Je potomkem třídy tpl a proto formulář vypíšeme naprosto obdobně jako klasickou šablonu. Vytvoříme formulář pro editaci a přidávání zaměstnanců.
Celý článek »
22. 01. 2009

Rychlokurz - autorizace

Třída auth slouží k autorizovanému přístupu na stránky. Uživatel se přihlásí svým jménem a heslem a je mu přidělena množina oprávnění. V aplikaci je možné otestovat, zda má uživatel konkrétní oprávnění.
Celý článek »
22. 01. 2009

Rychlokurz - třída app

Vývoj netriviální aplikace vyžaduje používat jasně definovanou modulární strukturu, jednotné rozhraní (způsob komunikace) mezi moduly a jmennou konvenci - u chaoticky napsané aplikace brzy zjistíme, že je její udržování a rozšiřování o nové funkce neobyčejně pracné. Ukážeme si jednu z možných koncepcí. V jiných frameworcích se často používá MVC pattern a jednotlivé složky - moduly, šablony zobrazení, přístup k databázové tabulce, konfigurace atp. jsou reprezentovány objekty - my si ukážeme jednodušší a podle mě názornější neobjektový (nebo slabě objektový) přístup.
Celý článek »
28. 03. 2012